Privacybeleid en toestemmingen

inhoud
1. Doel en verantwoordelijke instantie
2. Basisinformatie over gegevensverwerking
3. Verwerking van persoonsgegevens
4. Verzameling van toegangsgegevens
5. Cookies & bereikmeting
6.Google Analytics
7. Google Re/Marketing-services
8. Sociale Facebook-plug-ins
9. Facebook-remarketing
10. Piwik-statistieken
11. etracker
12. Jetpack (WordPress-statistieken)
13. Twitter-knoppen
14. Pinterest-knoppen
15. +1-knop van Google+
16. Nieuwsbrieven
17. Integratie van diensten en inhoud van derden
18. Gebruikersrechten en verwijdering
19. Wijzigingen in het privacybeleid

1. Doel en verantwoordelijke instantie

Deze verklaring inzake gegevensbescherming verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking (inclusief verzameling, verwerking en gebruik evenals het verkrijgen van toestemming) van persoonlijke gegevens binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die ermee verbonden zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbieding” of “site”). De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten die worden gebruikt (bijvoorbeeld desktop of mobiel) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online aanbod en de instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming is Maurer Consolidation UG, eigenaar: Maximilian Maurer Dreckenacher Weg 9a, 56295 Lonnig (hierna “aanbieder”, “wij” of “ons” genoemd). Voor contactmogelijkheden verwijzen wij naar ons impressum

Het begrip “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals “gebruiker”, moeten als genderneutraal worden opgevat.

2. Basisinformatie over gegevensverwerking

We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften voor gegevensbescherming in overeenstemming met de vereisten van gegevenseconomie en gegevensvermijding. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming is, met name als de gegevens nodig zijn om onze contractuele diensten en online diensten te leveren, of wettelijk verplicht zijn, of als er toestemming is gegeven.

Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen volgens de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de gegevensbeschermingswetten worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen bescherming.

Als in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk “derde aanbieders” genoemd) worden gebruikt en hun statutaire zetel in het buitenland is gevestigd, kan worden aangenomen dat gegevens worden doorgegeven aan de landen waar de derde aanbieders gevestigd zijn. Gegevens worden overgedragen aan derde landen, hetzij op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die de wettelijk vereiste veiligheid van de gegevens garanderen.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Naast het gebruik dat uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke toestemmingen of gebruikerstoestemming:
– Het aanbieden, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten, dienstverlening en gebruikersdiensten;
– Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

We geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor factureringsdoeleinden (bijv. aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen (bijv. adresmelding aan leveranciers).

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor het geval er vervolgvragen rijzen.
Persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze hun doel hebben bereikt en de verwijdering niet in strijd is met de opslagvereisten.

4. Verzameling van toegangsgegevens

We verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

We gebruiken de loggegevens alleen zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor statistische evaluaties met het oog op de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van specifieke aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

5. Cookies & bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die door onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereikmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk met uitsluiting van cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Het is mogelijk om u af te melden voor veel online advertentiecookies van bedrijven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad -choices/ aankunnen.

 

6.Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. Van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan hun gebruik van het online aanbod, worden verzameld door Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de Google-websites: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“Beheer informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences (“Bepaal welke advertenties Google u laat zien”).

 

7. Google Re/Marketing-services

We gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (“Google Marketing Services” in het kort) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

De Google-marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgen voor producten waarin ze geïnteresseerd waren, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden voert Google bij het openen van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn een code uit die rechtstreeks van Google afkomstig is en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “webbakens” genoemd) geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, dwz een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand vermeldt welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Tevens wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij wij Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig naar een overgedragen naar de Google-server in de VS en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Deze bovenstaande informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond.

In het kader van Google Marketing Services worden gebruikersgegevens pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door “DoubleClick” verzamelde informatie over de gebruiker wordt doorgestuurd naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De Google-marketingdiensten die we gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

We integreren advertenties van derden op basis van Google’s “DoubleClick”-marketingdienst. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen weergeven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website en andere websites op internet.

We nemen ook advertenties van derden op op basis van de Google-marketingservice “AdSense”. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van bezoeken van gebruikers aan deze website en andere websites op internet.

Een andere Google-marketingservice die we gebruiken, is de “Google Tag Manager”, met behulp waarvan andere Google-analyse- en marketingservices in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. “AdWords”, “DoubleClick” of “Google Analytics”).

Voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads , het privacybeleid van Google staat op https://www.google.com/policies/ privacy aanwezig.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de instellings- en opt-out-opties van Google: http://www.google.com/ads/preferences .

 

8. Sociale Facebook-plug-ins

Ons online aanbod maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online-aanbod integreert. Van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom volgens ons kennisniveau.

Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook .com/over/privacy/ .

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij ons online aanbod gebruikt en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info / keuzes/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ . De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

9. Facebook-remarketing

Binnen ons online-aanbod zogenaamde “Facebook-pixels” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd. ., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties, zogenaamde “Facebook-advertenties” bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om alleen de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website. Dat betekent dat we met behulp van de Facebook-pixel ervoor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruiker en niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie, dwz een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan onze website in uw profiel genoteerd. De gegevens die over u worden verzameld, zijn voor ons anoniem, dus we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig ontvangt u meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php .

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor kunt u de door Facebook ingestelde pagina oproepen en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar via de Amerikaanse pagina http://www.explain aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/ . De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

 

 

 

10. Twitter-knoppen

Wij gebruiken de buttons van de dienst Twitter. Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn te herkennen aan termen als “Twitter” of “Volgen” of gecombineerd met een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de buttons is het mogelijk een bijdrage of website van dit online aanbod op Twitter te delen of de aanbieder op Twitter te volgen.

Als een gebruiker een website van dit online aanbod oproept die een dergelijke knop bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de Twitter-servers. De inhoud van de Twitter-knop wordt rechtstreeks van Twitter naar de browser van de gebruiker verzonden. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers volgens ons kennisniveau. Volgens deze gegevens worden alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de respectieve website verzonden wanneer de knop wordt geopend, maar niet gebruikt voor andere doeleinden dan het weergeven van de knop.
Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy .

 

11. Pinterest-knoppen

Wij gebruiken de buttons (“Pin It”) van de Pinterest-service, http://pinterest.com. Met behulp van de buttons is het voor gebruikers mogelijk om onze artikelen of websites te delen op hun “Pinterest boards”.
Wanneer een gebruiker een website oproept die een “Pin It”-knop bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de “Pin It”-knop wordt rechtstreeks van Pinterest naar de browser van de gebruiker verzonden. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Pinterest verzamelt met behulp van de “Pin It”-knop en informeren gebruikers naar ons kennisniveau. Volgens deze worden alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de respectieve website verzonden, maar alleen gebruikt voor het weergeven van de “Pin It”-knop en het delen van de inhoud

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Pinterest op http://pinterest.com/about/privacy/ .

 

12. Google+

We gebruiken de knoppen van het sociale netwerk Google+ (bijv. “+1”-knop), die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
Als een gebruiker een website van dit online aanbod oproept die een dergelijke knop bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de buttons wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. De aanbieder heeft dus geen invloed op de hoeveelheid data die Google met de buttons verzamelt.

Volgens Google worden er zonder een klik op de knop geen persoonsgegevens verzameld. Dergelijke gegevens, inclusief het IP-adres, worden alleen verzameld en verwerkt voor ingelogde leden van Google+.
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ , de gegevensbeschermingsverklaring van Google is beschikbaar op https://www.google. com/policies/privacy / opvraagbaar.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de instellings- en opt-out-opties van Google: http://www.google.com/ads/preferences/ .

13. Nieuwsbrieven

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze en de beschreven procedures te ontvangen.

Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrief bevat ook de volgende informatie: . onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Double opt-in en logging: Aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Verzenddienstverlener: De nieuwsbrief wordt verzonden door Maurer Consolidation UG (hierna “verzenddienstverlener” genoemd). U kunt de gegevensbeschermingsvoorschriften van de verzendserviceprovider hier bekijken.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in deze verklaring worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van de verzendserviceprovider. De verzendserviceprovider gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. Bovendien kan de koeriersdienst, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen te schrijven of door te geven aan derden.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende als u uw e-mailadres invult. Optioneel vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, met als doel de nieuwsbrief te personaliseren. Geboortedatum, geslacht en branche om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op de interesses van onze lezers.

Statistisch onderzoek en analyse – De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web beacon”, dwz een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de verzendserviceprovider. Als onderdeel van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die aan de hand van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch ons doel, noch dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te controleren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden volgens de interesses van onze gebruikers.

Beëindiging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, dwz uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervallen uw toestemming voor de verzending ervan door de verzendserviceprovider en de statistische analyses. Een afzonderlijke intrekking van de verzending door de verzendserviceprovider of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen.

 

17. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van externe providers, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, in ons online aanbod zijn geïntegreerd. De integratie van inhoud van externe providers vereist altijd dat de externe providers het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van de inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. We zullen deze inhoud zo gegevenssparend en gegevensvermijdend mogelijk gebruiken en kiezen voor betrouwbare externe leveranciers met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie biedt een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, mogelijkheden om bezwaar te maken (zogenaamde opt -uit):

– Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De Google Fonts worden geïntegreerd door een server op te roepen bij Google (meestal in de VS). Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Kaarten geleverd door de “Google Maps”-service van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Video’s van het “YouTube”-platform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

14. Gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om gratis informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over hen hebben opgeslagen.
Daarnaast hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als zij een onrechtmatige gegevensverwerking vermoeden.

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten.

15. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of aan veranderingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Als toestemming van de gebruiker vereist is of delen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruiker, worden de wijzigingen alleen aangebracht met toestemming van de gebruiker.
Gebruikers wordt gevraagd zich regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

Status: 08.05.2017